TOTO
Past Lectures

©Anna Nagai
January 21, 2020 | Iino Hall
Lecturer: Shingo Masuda, Katsuhisa Otsubo

November 18, 2019 | TOTO MUSEUM
Lecturer: Yasushi Horibe

©Filip Dujardin
September 13, 2019 | Iino Hall
Lecturer: architecten de vylder vinck taillieu

©takashi kato
May 30, 2019 | Iino Hall
Lecturer: Hideyuki Nakayama

©Hisao Suzuki
January 24, 2018 | Iino Hall
Lecturer: RCR Arquitectes

©Yoshiaki Tsutsui
October 20, 2018 | Iino Hall
Lecturer: Tsuyoshi Tane

©Yoshiaki Tsutsui ©Daisuke Ohki
August 20, 2018 | TOTO MUSEUM
Lecturer: TORAFU ARCHITECTS

©Kenshu Shintsubo ©Gottingham

©Luca Gabino ©Yukikazu Ito
May 31, 2018 Iino Hall
Lecturer: Akihisa Hirata

April 28, 2018 | TOTO GALLERY·MA
Speaker: Kazuyo Sejima

February 16, 2017 | Kenchiku Kaikan Hall
Director・Moderator: Yoshiharu Thukamoto, Yoshiyuki YamanaPanelists: Fumihiko Maki, Osamu Nishida, Yuri Naruse, Fuminori Nousaku, Satoru Ito

November 25, 2017 Kindai University
Lecturer: Huang Sheng-Yuan

April 19, 2017 Asahi Hall
Lecturer: Shigeru Ban

January 27, 2017 Iino Hall
Lecturer: Yasushi Horibe

October 27, 2016 Iino Hall
Lecturer: TORAFU ARCHITECTS

October 22, 2016 Kanazawa Institute of Technology
Lecturer: TORAFU ARCHITECTS

July 10, 2016 Kobe University Centennial Hall Rokko Hall
Lecturer: Smiljan Radić
Related Exhibition
Smiljan Radić: BESTIARY

July 8, 2016 Iino Hall
Lecturer: Smiljan Radić
Related Exhibition
Smiljan Radić: BESTIARY

April 15, 2016 Iino Hall
Lecturer: Hiroshi Sambuichi

January 29, 2016 Iino Hall Lecturer: Waro Kishi