TOTO
Past Lectures

December 6 , 2015 | Gallerie Aube, Kyoto Institute of TechnologyLecturer: Chatpong Chuenrudeemol Moderator: Nagisa Kidosaki Guests: Woranooch Churenrudeemol, Shigeki HattoriDecember 6 , 2015 | Gallerie Aube, Kyoto Institute of TechnologyLecturer: Chatpong Chuenrudeemol Moderator: Nagisa Kidosaki Guests: Woranooch Churenrudeemol, Shigeki Hattori

November 27 , 2015 | Qatar Science Campus Hall, Tohoku University
Lecturer: Yang Zhao
Moderator: Masashige Motoe
Guests: Taro Igarashi, Toshikazu Ishida November 27 , 2015 | Qatar Science Campus Hall, Tohoku University
Lecturer: Yang Zhao
Moderator: Masashige Motoe
Guests: Taro Igarashi, Toshikazu Ishida

November 2 , 2015 | Room 222, Engineering Building No. 1, Faculty of Engineering, University of the Ryukyus
Lecturer:Onishi + Yuki Hyakuda
Moderator:Toru Irie November 2 , 2015 | Room 222, Engineering Building No. 1, Faculty of Engineering, University of the Ryukyus
Lecturer:Onishi + Yuki Hyakuda
Moderator:Toru Irie

October 28 , 2015 | MUTSUMI HALL, Faculty of Engineering, Hokkaido University
Lecturer: Ling Hao
Moderator: Takeo Ozawa
Guests: Jun Igarashi, Makoto Kato October 28 , 2015 | MUTSUMI HALL, Faculty of Engineering, Hokkaido University
Lecturer: Ling Hao
Moderator: Takeo Ozawa
Guests: Jun Igarashi, Makoto Kato

October 20 , 2015 | Multipurpose Building Hall, Faculty of Design, Kyushu University
Lecturer: Vo Trong Nghia
Moderator: Keiyo Fujihara
Guests: Yoshitake Doi, Masaaki IwamotoOctober 20 , 2015 | Multipurpose Building Hall, Faculty of Design, Kyushu University
Lecturer: Vo Trong Nghia
Moderator: Keiyo Fujihara
Guests: Yoshitake Doi, Masaaki Iwamoto

October 17, 2015 | Nikkei Hall
Moderator: Erwin VIRAY
Commentator: Teppei FUJIWARA
Panelists: Chatpong CHUENRUDEEMOL, LING Hao, VO Trong Nghia, Maki ONISHI + Yuki HYAKUDA, Yang ZHAO

July 10, 2015 | Kenchiku Kaikan Hall
Lecturer: Huang Sheng-Yuan

April 28, 2015 | Iino Hall
Lecturer: Sou Fujimoto

March 22, 2015 | Kenchiku Kaikan Hall
Panelists: Waro Kishi, Koh Kitayama, Hiroshi Naito, Yoshitake Doi, Tomohiko Yamanashi, Akira Yoneda
Moderator: Saikaku Toyokawa

July 10, 2014 | Tsuda Hall Lecturer: TYIN

April 24, 2014 | Kenchiku Kaikan Hall Lecturer: Kumiko Inui

January 31, 2014 | Tsuda Hall

November 2, 2013 | Tokyo Midtown Hall B
Related Exhibition
ARCHITECTURE FOR DOGS

July 19, 2013 | Tsuda Hall Lecturer: Christian Kerez

April 25, 2013 | Kenchiku Kaikan Hall Lecturer: Yoshifumi Nakamura

November 1, 2012 | Kenchiku Kaikan Hall
Lecturer: Yasuhiro Yamashita

July 12, 2012 | Tsuda Hall
Lecturer: Bijoy Jain
Related Exhibition
STUDIO MUMBAI: PRAXIS

May 17, 2012 | Kenchiku Kaikan Hall
Panelists: Riichi Miyake, Shunsuke Kurakata, Yoo Ehwa, Toshiharu Tanaka

February 10, 2012 | Kenchiku Kaikan Hall
Lecturer: Go Hasegawa
Related Exhibition
Go Hasegawa: Study in Real

November 2, 2011 | Yasuda Auditorium
Supervisers: Hiroshi Naito, Kenya Hara

Part 1
Keynote Address: “What is Possible in Architecture?”
Lecturer: Hiroshi Hara

Part 2
Prologue: “311 Lost Homes”
Panelists: Hiroshi Naito, Kenya Hara, Osamu Tsukihashi

Part 3
“ArchiAid: Relief and Recovery by Architects for Tohoku Earthquake and Tsunami”
Moderator: Kenya Hara
Panelists: Yasuaki Onoda, Senhiko Nakata, Jun Aoki, Kazuhiro Kojima, Ryuji Fujimura

Part 4
“Reborn: The Potential of Architecture”
Moderator: Hiroshi Naito
Panelists: KYSIN-no-kai (Toyo Ito, Kengo Kuma, Kazuyo Sejima, Riken Yamamoto)

Part 5
Summary: “311 Starting Over from Point Zero”
Lecturers: Hiroshi Naito, Kenya Hara
Related Exhibition
311: Lost Homes

July 27, 2011 | Kenchiku Kaikan Hall
Lecturer: Alejandro Aravena

June 9, 2011 | Tsuda Hall
Lecturer: Jun Igarashi