Past Lectures
Tokyo: September 19, 1995 | Japan Education Center Hitotsubashi Hall
Fukuoka: September 20, 1995 | Tsukushi Kaikan
Lecturer: Jean Nouvel
Related Exhibition
Jean Nouvel: Lumières
Hiroshi Naito: Compositon of the Protoform
Sapporo: June 16, 1995 | Kaderu 2·7 Hall
Tokyo: July 11, 1995 | Kenchiku Kaikan Hall
Lecturer: Hiroshi Naito
Related Exhibition
Hiroshi Naito: Composition of the Protoform
 
Tokyo: April 12, 1995 | Yakult Hall
Hiroshima: April 14, 1995 | Hiroshima Kenmin Bunka Center
Lecturer: Charles Correa
Tokyo: February 16, 1995 | Kenchiku Kaikan Hall
Sendai: March 3, 1995 | Sendai International Center
Lecturer: Kengo Kuma
Tokyo: September 10, 1994 | Sogetsu Hall
Kitakyushu: September 13, 1994 | Kitakyushu International Conference Center
Lecturer: Santiago Calatrava
June 25, 1994 | Sogetsu Hall
Lecturer: Kazuo Kawasaki
Tokyo: May 12, 1994 | Kenchiku Kaikan Hall
Nagoya: May 26, 1994 | Imaike Gas Hall
Lecturer: Kazuo Shinohara
Tokyo: March 9, 1994 | Yakult Hall
Osaka: March 11, 1994 | Asahi Seimei Hall
Lecturer: Daniel Libeskind
February 4, 1994 | Kenchiku Kaikan Hall
Lecturer: Yoshiro Ikehara
Tokyo: October 21, 1993 | Yakult Hall
Lecturers: Reiko Tomita, Chung Twn Kuo

Sapporo: November 2, 1993 | Kaderu 2·7 Hall
Lecturers: Hiroyasu Higuchi, Takaaki Sato
Tokyo: September 3, 1993 | Kenchiku Kaikan Hall
Nagoya: October 1, 1993 | Imaike Gas Hall
Lecturer: Toru Murakami
Tokyo: June 11, 1993 | Yamaha Hall
Osaka: June 15, 1993 | Asahi Seimei Hall
Lecturers: Bernardo Fort-Brescia, Laurinda Spear
Related Exhibition
Arquitectonica: Ideas
Tokyo: April 24, 1993 | Edo-Tokyo Museum Hall
Fukuoka: May 13, 1993 | Papillon 24 Gas Hall
Lecturer: Kiyonori Kikutake
Related Exhibition
Kiyonori Kikutake: Habiter
Tokyo: March 15, 1993 | Kenchiku Kaikan Hall
Hiroshima: April 13, 1993 | Hiroshima YMCA Kokusai Bunka Hall
Lecturer: Kazuyo Sejima
Related Exhibition
Kazuyo Sejima: 12 Projects
January 23, 1993 | Sogetsu Hall
Panelists: Kazukiyo Matsuba, Masao Shiina, Lee Kyung Sung, Kim Kwang Hyun
October 24, 1992 | Kenchiku Kaikan Hall
Lecturer: Yutaka Saito
Related Exhibition
Luis Barragán
Tokyo: September 21, 1992 | Sogetsu Hall
Fukuoka: September 25, 1992 | Papillon 24 Gas Hall
Lecturer: Hiroshi Hara
Tokyo: July 3, 1992 | Kenchiku Kaikan Hall
Sapporo: July 9, 1992 | Polestar Hall
Lecturer: Ryoji Suzuki
Osaka: May 21, 1992 | Asahi Seimei Hall
Tokyo: May 22, 1992 | Kenchiku Kaikan Hall
Lecturers: Elizabeth Diller, Ricardo Scofidio
Tokyo: March 27, 1992 | Kenchiku Kaikan Hall
Hiroshima: April 9, 1992 | Hiroshima YMCA Kokusai Bunka Hall
Lecturer: Norihiko Dan
Related Exhibition
Norihiko Dan: Archipelago
Sendai: Theme “Architecture as Regional Culture”
February 5, 1992 | Sendai Sensai Fukkou Kinenkan
Panelists: Eiji Musha, Keiichi Taira, Eizo Sueyoshi, Haruyoshi Yamada

Tokyo: Theme “The Horizon of New Climatism”
February 7, 1992 | Kenchiku Kaikan Hall
Panelists: Eiji Musha, Keiichi Taira, Kazukiyo Matsuba, Koichi Makishi
November 8, 1991 | Sogetsu Hall
Lecturers: Riichi Miyake, Ettore Sottsass, Shigeru Uchida, Kazuko Koike
Tokyo: September 18, 1991 | Yakult Hall
Sapporo: September 20 | Kyosai Hall
Lecturer: Christian de Portzamparc
Tokyo: July 11, 1991 | Kenchiku Kaikan Hall
Hiroshima: July 19, 1991 | Hiroshima YMCA Kokusai Bunka Hall
Lecturer: Riken Yamamoto
May 22, 1991 | Kenchiku Kaikan Hall
Lecturers: Junzo Yoshimura, Yoshifumi Nakamura, Terunobu Fujimori, Mayumi Miyawaki, Kijo Rokkaku
Tokyo: April 5, 1991 | Iino Hall
Nagoya: April 8, 1991 | Imaike Gas Hall
Lecturer: Gaetano Pesce
Tokyo: February 22, 1991 | Ginza Gas Hall
Okinawa: March 4, 1991 | Okinawa Convention Center
Lecturer: Kisho Kurokawa