TOTO
これからの展覧会

©Anna Nagai
2022年10月21日—2023年3月19日
キュレーター= 塚本由晴、千葉学、セン・クアン、田根剛