portrate
YUTAKA SAITO

1947 Born in the city of Otaru, Hokkaido.
Studied architecture independently.
1970 Founded the Yutaka Saito Architect & Associates.
1986 Won 5th JIA Prize of Best Young Architect of the Year for ``Rurururu Abo.´´
1992 Won 17th Isoya Yoshida Prize for ``Kojitsukyo.´´

Among his major works are ``Syunkyo´´, ``Mangetsukyo´´, ``Hyakujitsukyo´´, ``Banraian´´, ``House of Flavors´´, ``Kojitsu-sanso´´, ``Chimenkanoya´´, ``Tasco Japan´´, ``Yushima no ie´´, ``Hayama no ie´´, and ``Setchukyo.´´

He is aiso author of several books, including STRONG (Sumai-no-Toshokan Shuppankyoku, 1991), Luis Barragan (TOTO Shuppan, 1992; 1993 winner of Tokyo Art Directors Club's Hara Hiromu Prize), Felix Candela (TOTO Shuppan, 1995), and Carlo Scarpa (TOTO Shuppan, 1997).
A collection of his works of architecture was published by Kajima Shuppankai in 1994 entitled Gendai no kenchikuka shirizu Saito Yutaka [Contemporary Architects: yutaka Saito].


Copyright © 1998 TOTO LTD.